Joost van Gilse

Directeur architect Denc

Joost van Gilse is sinds 2007 werkzaam als directeur bij multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau Denc. Hij is daarnaast sinds 2019 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Van Gilse is vanuit Denc betrokken geweest bij recent verschenen whitepaper Logistiek: naar een kernwaarde in regionale ontwikkeling. In deze whitepaper heeft Denc, samen met Stec Groep, onderzoek verricht naar de landschappelijke inpassing van distributiecentra die veel ruimte vragen. 

Hans Korbee

Onafhankelijk expert circulaire bouweconomie

Hans studeerde in 1979 af in een interdisciplinaire studiegroep planologie aan de afdeling Bouwkunde van de TUDelft op het onderwerp Stadsontwerp en Milieu (SOM-1). Hij werd gastdocent aan de TUDelft, medeoprichter van de bureaus Boom en Woon|Energie en stapte in 1997 over naar Novem, de voorloper van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, waar hij tot zijn pensionering in 2021 heeft gewerkt.

In deze totaal 42 jaar stond Hans aan de wieg van onder meer de Trias Energetica (1979), de Factor Zon (1985), het E’novatie-programma (1989), de introductie van de EPN (1995), het nationaal onderzoeksprogramma zonnestroom NOZpv (1997), de gedragsprogramma's ENTER (2003) en STEM (2015), het programma Frisse Scholen (2005), de DGBC (2008), drie PROVADA Green Forums (2010/12), het programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren NESK (2010) en de Transitie agenda circulaire bouweconomie TA-CBE (2017).

Opleidingen waar hij in deze jaren veel profijt en plezier aan heeft gehad zijn Projectmatig werken bij Twijnstra Gudde, Wetenschapsjournalistiek en voorlichting aan de School voor Journalistiek, modereren, columns schrijven en innovatie systeem analyse (ISA) aan de Universiteit Utrecht.

Sinds 2013 schreef Hans een dertigtal expertposts voor www.duurzaamgebouwd.nl. Drie daarvan hebben betrekking op bedrijfshallen:
- Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter 30 juni 2022
- Opruimen en samenwerken! 9 mei 2018
- Regeling Groenprojecten voor utiliteitsgebouwen uitgebreid; 12 april 2016

Mark van Onna

Bleckmann, General Manager Real Estate

Mark van Onna heeft een lange staat van dienst binnen de logistiek met operationele functies bij Royal Ten Cate, Timberland Europe en Bleckmann. Daarnaast was hij tussen 2013 en 2017 ambassadeur van het logistieke cluster Port of Twente de gastheer van deze Summit Logistieke Hotspots. Van Onna is nu General Manager Real Estate bij Bleckmann en een van de drijvende krachten achter het eerste aantoonbare circulaire distributiecentrum dat VDR Bouwgroep bouwt voor de logistiek dienstverlener op XL Businesspark in Almelo.

Annemarie Brüning

Dagvoorzitter

Presentatrice Annemarie Brüning kennen we van onder andere 'Hart van Nederland'. Inmiddels is Annemarie het vertrouwde gezicht bij Logistiek evenementen en het recent gelanceerde Logistiek Café.