Machiel Bode

Sectorbankier Transport & Logistiek ING

Machiel Bode is al meer dan twintig jaar binnen ING actief is als sectorbankier voor de logistieke sector. Bode is een van de auteurs van de begin dit jaar verschenen sectorstudie getiteld ‘Nederland van gateway naar logistieke hub Bouwen aan een grenzeloos netwerk.’ Een van de conclusies van de opstellers van dit onderzoek is dat de ambitie van Nederland om dit jaar op de nummer 1 positie te komen van de Logistieke Performance Index, te hoog gegrepen is. Actie is nodig om Nederland terug te brengen naar de absolute top. Dat lukt alleen als beleidsmakers en ondernemers gezamenlijk optrekken zodat Nederland weer mee kan doen in de logistieke wereldtop.

Daan Zandbelt 

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Daan Zandbelt is sinds 1 september 2016 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseert Zandbelt over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Zandbelt is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Hij is ook betrokken geweest bij het vorig jaar verschenen CRa-advies: (X)XL verdozing - Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler.