Prof.dr.ir. L.A. (Lóri) Tavasszy

Professor Freight and Logistics
bij TU Delft

Prof. dr. ir. Lorí Tavasszy is sinds september 2016 fulltime hoogleraar Goederenvervoer en Logistiek aan de TU Delft. Zijn expertise ligt op het snijvlak van verbindingen tussen logistieke activiteit, (multi)modaal transport en ruimtelijke ordening. Zijn hoogleraarschap gebruikt Tavasszy om op een fundamentele manier te kijken naar vraagstukken over bijvoorbeeld internationale transportstromen en regionale verschillen. Hij is een onderzoek gestart naar de vraag welke criteria multinationals hanteren bij de locatiekeuze. Tavasszy heeft zich in het verleden onder andere kritisch over de grote hoeveelheid aan containerterminals die op dit moment in het achterland worden gebouwd. Volgens de hoogleraar moeten provincies en rijksoverheid de regie overnemen van gemeenten bij de bouw van containerterminals, te voorkomen dat er een grote overcapaciteit aan inlandse terminals te ontstaan.

 

Onno Vermooten

Directeur van Werkbedrijf Lelystad

Prof. Onno Vermooten is directeur van Werkbedrijf Lelystad. Werkbedrijf Lelystad begeleidt werkzoekende Lelystedelingen met een bijstandsuitkering, naar werk. De verbinding met het bedrijfsleven is voor Werkbedrijf Lelystad cruciaal. Daar bevingen zich immers de banen voor werkzoekenden. Om kandidaten werkervaring te laten opdoen wordt onder meer gebruik gemaakt van de infrastructuur van Concern voor Werk. Ook heeft Werkbedrijf Lelystad talloze projecten in de stad zoals De Bataviawerf, het project Buurtvoorlichters en de Kluswinkel. Ook hier worden veel werkervaringsplekken aangeboden. Motto van Onno: "de groei van de werkgelegenheid in Flevoland is perspectiefvol voor haar inwoners. Het is de kunst van de komende jaren vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten Dit vraagt inspanningen van ons, maar ook bereidheid van ondernemers om inclusief te denken." 

 

Stefan van Uffelen

Directeur Madaster Foundation, directeur Meerwonen en Program manager MVO Nederland.

Stefan heeft verschillende management functies gehad op het gebied van duurzaamheid en BREEAM in de vastgoedsector. Zo was hij directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC). Hij is een echte duurzaamheidsgoeroe. Quote van Stefan: "Making sustainability practical and helping the industry forward with making products more sustainable has my heart"